برای اینکه یک شرکت مشاور بتواند در مناقصات دولتی شرکت کند و مبلغ عقد پیمان های خود را بالا ببرد نیاز به گواهی صلاحیت یا رتبه مهندسین مشاور دارد که این گواهی صلاحیت یا رتبه شرکت های مشاور توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ارزیابی می شود.
 
انواع رتبه مشاور

رتبه مهندسین مشاور نوعی معیار است که سطح کیفیت و توان شرکت مشاور را در ارائه خدمات نشان می دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت های مشاور رتبه 3 و 2 و 1 را تعریف می نماید.
رتبه 1 مشاور از بیشترین اعتبار برخوردار است . موسسه حقوقی فکر  برتر  پیشنهاد می کند علیرغم اینکه متقاضیان محترم می توانند مستقیما برای رتبه یک اقدام نمایند ، بهتر است که طبق استاندارد در اولین گام برای اخذ رتبه 3 اقدام نمایند. در این صورت درصد موفقیت پرونده اخذ رتبه مهندسین مشاور بسیار بیشتر است.

 شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور

    نیروی فنی و مهندسی با رزمه قوی می باشد مثلا مدارک تحصیلی ، سابقه کار در شرکت های دارای رتبه با حداقل سه سال سابقه بیمه .اخذ رتبه مهندسین مشاور نیروی فنی و مهندسی : موثرترین عامل برای
    تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.2.   
    امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت مشاور
    ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده (ارائه این مدرک هرچند موثر است اما الزامی نمی باشد)

نکته: بطور کل ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت  اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد.

 مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

    تعهد نامه( سازمان، محضری، منع مداخله کارکنان دولت) تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.
    در صورت دارا بودن رتبه قبلی ( اصل گواهینامه رتبه بندی)
    تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
    کپی برابر اصل کلیه روزنامه ها( روزنامه رسمی) و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه ( سازمان ثبت شرکت ها)
    آخرین صورتجلسه سهامداران( کلیه سهام شرکت با نام باشد) شرکت های سهامی خاص صورت جلسه ثبتی ارائه گردد.
    کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4 .
    کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت رویت کارشناس.
    کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته.
    آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5% سهم ( در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد)
    اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
    سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (به همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت + شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد
    کپی موافقتنامه یا قرارداد + تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان)
    تاییدیه کارکردها( مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی ، نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما).
    اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه

 رشته های مورد تایید برای اخذ رتبه مهندسین مشاور

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شرکت های مشاور را در 14 رشته مختلف برای اخذ رتبه مهندسین مشاور تایید می کند که عبارتند از:

    گروه شهرسازی و معماری
    گروه راه و ترابری
    گروه مهندسی آب
    گروه مطالعات کشاورزی
    گروه انرژی
    گروه پست و مخابرات
    گروه صنعت
    گروه معدن
    گروه نفت و گاز
    گروه مطالعات آماری
    گروه میراث فرهنگی
    گروه خدمات مدیریت
    گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد
    گروه تخصص های مشترک